Cursussen

Hondenclub de Polderwakers biedt een aantal cursussen aan. De cursussen zijn voor beginners maar ook voor gevorderden, zowel voor uw hond en u als begeleider.
Iedere cursus heeft een duur van een half jaar en start in mei en november. Aan het einde van de cursus, met uitzondering van de Puppencursus, wordt er een examen afgenomen door een externe keurmeester. Hierbij worden de vorderingen van hond en baas getest en kunnen er prijzen behaald worden.

Lidmaatschap

Voordat u kan deelnemen aan één van de cursussen, moet u eerst lid worden van de club. Het eerste jaar lidmaatschap en alle cursussen betaalt u contant of per éénmalige machtiging bij aanvang/inschrijving. Voor de betaling van een doorlopend lidmaatschap ontvangt u een factuur per post, welke via de bank overgemaakt kan worden.

Contributie en lesgelden 2023
(Incl. inschrijfgeld en evt. examengeld)

• Lidmaatschap
• Puppencursus
• Gehoorzaamheid 1
• Gehoorzaamheid 2
• Gehoorzaamheid 3
• Behendigheid

€ 15,00
€ 50,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 90,00

per jaar
per half jaar
per half jaar
per half jaar
per half jaar
per half jaar

Het lidmaatschap geldt per jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Het opzeggen van het lidmaatschap kan tot 1 maand voor het einde van het kalenderjaar, schriftelijk of per email naar de secretaris. Indien uw opzegging na deze datum wordt ontvangen, bent u ook voor het komende jaar contributieplichtig. Het tussentijds beëindigen van een cursus geeft geen recht op teruggave van het lesgeld.

Mocht u verhuizen of andere wijzigingen hebben, mail deze dan naar onze secretaris of verstuur deze per brief.

Financiële informatie en lestijden

Financiële informatie

Hondenclub de Polderwakers
Keizershof 27
3481 KD Harmelen
IBAN: NL47 RABO 0101 3946 67
KvK. Nr.: 40446358

Cursus

Puppencursus
Gehoorzaamheid 1
Gehoorzaamheid 2
Gehoorzaamheid 2+3

Behendigheid groep 1
Behendigheid groep 2

Donderdag

18:30-19:00 uur
19:00-19:45 uur
19:45-20:30 uur
19:30-20:30 uur

19:30-20:30 uur
20:30-21:30 uur

- Alle cursussen -